Nieuws

Overzicht Nieuwsberichten Aannemersbedrijf Wagelaar B.V.

07

Okt 2013

Het Breed Amsterdam Noord Fase 2

Posted by / in Nieuws /

Amsterdam Noord, 7 oktober 2013

In Amsterdam Noord wordt momenteel hard gewerkt aan een groot onderhoud van Het Breed. Aannemersbedrijf Wagelaar werkt in opdracht van Waternet Sector Afvalwater momenteel hard aan de reconstructie van Het Breed.

Omdat Het Breed in na veertig jaar dermate verzakt is en ook de riolering aan vervanging toe is, is afgelopen augustus gestart met de reconstructie van het riool. De werkzaamheden van de reconstructie bestaan uit het verwijderen van het bestaande asfalt en de fundering, aanbrengen van een nieuw rioolstelsel met huisaansluitingen en het opnieuw opbouwen en herstellen van de trottoirs en rijbanen

In de eerste weken is een deel van het asfalt verwijderd en is een deel van het nieuwe hoofdriool en de nieuwe aftakkingen naar de aanliggende woningen aangelegd. Daarnaast is de nieuwe fundering voor het asfalt aangebracht en is er gestart met het herstellen van de wegverharding.

Meer Nieuws