Nieuws

Overzicht Nieuwsberichten Aannemersbedrijf Wagelaar B.V.

04

Apr 2014

Herinrichting Van der Pekstraat, Amsterdam Noord

Posted by / in Nieuws /

Amsterdam Noord, 4 april 2014

Er bestaan al lange tijd plannen voor het realiseren van een wijkwinkelcentrum voor Oud Noord, op het Mosveld. In 2007 is gekozen voor het plan Hart van Oud Noord (HON) als basis voor verdere planvorming. Helaas moest in de zomer van 2011 geconcludeerd worden dat het uitgewerkte plan vanwege de economische crisis niet haalbaar was.

Het stadsdeel, de centrale stad en Multi Vastgoed hebben echter gezamenlijk besloten tot een herziening van het plan en dàt plan mag gerealiseerd worden.

Het plangebied wordt begrensd door de noordwand van het Mosveld, de Wingerdweg, de zuidwand van het Mosveld, de Gentiaanstraat en de (hellingbaan) van het Mosplein. Daarnaast maakt de Van der Pekstraat onderdeel uit van dit Stedenbouwkundige Plan.

Aannemersbedrijf Wagelaar heeft de opdracht gekregen om het grondwerk en de nieuwe inrichting van het maaiveld op de Van der Pekstraat aan te leggen.

De Van der Pekstraat wordt volledig opnieuw ingericht, zodanig dat de markt zich hier kan vestigen en het auto- en fietsverkeer ook op marktdagen van de straat gebruik kan blijven maken.

Deze opdracht is verkregen op basis van een aanbesteding waarbij de opdracht gegund werd aan de economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) waarbij niet alleen prijs maar ook de kwaliteit een grote rol speelt.

Aannemersbedrijf Wagelaar met zijn roots in Amsterdam Noord is erg trots aan dit project mee te mogen werken.

Meer Nieuws