Nieuws

Overzicht Nieuwsberichten Aannemersbedrijf Wagelaar B.V.

04

Sep 2015

De Heining

Posted by / in Nieuws /

Amsterdam Noord, 4 september 2015

Op maandag 14 september 2015 start Aannemersbedrijf Wagelaar B.V. in opdracht van Grond en Ontwikkeling Gemeente Amsterdam aan aanleg van een aantal nieuwe wegen, voetpaden en een fietspad op De Heining. Het werk is verkregen middels een Meervoudig Onderhandse procedure overeenkomstig het Aanbestedingsregelement Werken 2012 (ARW 2012) en de Geïntegreerde Contactvormen 2005 (UAV-GC 2005).

Kenmerkend voor een geïntegreerde contractvorm is de samenvoeging van taken en verantwoordelijkheden binnen de bouwprocesfuncties in één te contracteren partij. De Opdrachtgever blijft de rol van initiatiefnemer van het project vervullen en Aannemersbedrijf Wagelaar realiseert het project door middel van ontwerp- en uitvoeringswerkzaamheden.

De werkzaamheden worden uitgevoerd onder BRL7001 certificaat

De Gemeente Amsterdam wil verbeteringen aanbrengen op het bedrijventerrein De Heining. Deze verbeteringen bestaan uit:

  • – Bouwrijp maken van het gebied
  • – De coördinatie van het aanleggen van kabels en leidingen
  • – De aanleg van voetpaden op een groot aantal locaties in het gebied. In de huidige situatie moeten de voetgangers veelal via de rijwegen of bermen lopen.
  • – Aanleg van nieuwe wegen in het gebied t.b.v. nieuwe verkaveling.
  • – De aanleg van een nieuw recreatief fietspad buiten het bedrijventerrein om. Dit is een verbinding tussen het fietspad langs de Wethouder van Essenweg en het fietspad langs de Westpoortweg.
  • – Aanleg van waterpartijen
Meer Nieuws