Nieuws

Overzicht Nieuwsberichten Aannemersbedrijf Wagelaar B.V.

18

Jul 2019

CO2 Prestatieladder niveau 5

Posted by / in Nieuws /

Duurzaamheid en de zorg voor een leefbaar milieu voor nu en voor in de toekomst wordt steeds belangrijker.
Om een bijdrage hieraan te leveren heeft Aannemersbedrijf Wagelaar B.V.  daarom gekozen voor een certificering op de CO2-prestatieladder.

 

Om bij te dragen aan een beter milieu en meer inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot zijn wij gestart met de CO2-Prestatieladder. Door het maken van een CO2-footprint brachten wij onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart. Wij behandelen CO2-reductie conform niveau 5 van de CO2-Prestatieladdereisen van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen). Elk half jaar communiceren wij in- en extern over ons energiebeleid, CO2-footprint en reductiedoelstelling.

Wij rekenden ons energieverbruik om naar CO2-emissies voor meer inzicht in de CO2-uitstoot per energiestroom. Hierdoor konden wij een effectieve reductiedoelstelling bepalen. In 2016 vond de eerste berekening van de CO2-footprint plaats. Deze berekenen wij nu elk half jaar.

Wij stelden een reductiedoelstelling en -maatregelen op om effectief de CO2-uitstoot te reduceren. De reductiemaatregelen beoordelen wij elk half jaar op effectiviteit. Over ons energiereductiebeleid communiceren wij elk half jaar. Daarbij informeren wij over inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

Lees hier meer over onze CO2-prestatieladder

Meer Nieuws