Nieuws

Overzicht Nieuwsberichten Aannemersbedrijf Wagelaar B.V.

24

Mei 2013

Aannemersbedrijf Wagelaar start sanering Noordeinde 108 te Landsmeer

Posted by / in Nieuws /

Amsterdam Noord, 24 mei 2014

De heer R. Voet heeft Aannemersbedrijf Wagelaar de opdracht verleend voor de bodemsanering van het Noordeinde 108 te Landsmeer.

Het project bestaat uit de vervuilde grond afvoeren om vervolgens te vervangen voor schone grond. Dit zodat de bouwgrond leefbaar wordt gemaakt voor de bouw van het nieuwe woonhuis van de heer Voet. Aan de waterkant van de Breek wordt de bestaande beschoeiing vervangen voor een hard houten damwand

Ook hier is Aannemersbedrijf Wagelaar er in geslaagd tot een aanbieding te komen die een concrete invulling geeft aan de wensen en eisen van de opdrachtgever  maar tegelijkertijd ook bijzonder kosteneffectief is. De voorbereiding van de realisatie wordt op dit moment gestart. De feitelijke werkzaamheden zullen 3 juni 2013 starten en in augustus 2013 afgerond worden.

Meer Nieuws