Nieuws

Overzicht Nieuwsberichten Aannemersbedrijf Wagelaar B.V.

23

Nov 2015

Herinrichting Stoombootweg

Posted by / in Nieuws /

Amsterdam Noord, 23 november 2015

Op maandag 7 december 2015 start Aannemersbedrijf Wagelaar B.V. in opdracht van stadsdeel Amsterdam Noord met de herinrichting van de Stoombootweg.

Vanaf 30 november starten wij met het vervangen van de beschoeiing. Onder voorbehoud van weersomstandigheden, start het wegenwerk medio januari en is volgens planning klaar medio december 2016. Tijdens het wegenwerk vervangt Waternet de riolering en voert Liander werkzaamheden uit aan het gas- en elektranet. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.

Meer Nieuws